• Stavanger mottakssenter fikk pålegg blant annet fordi de manglet branninstrukser på relevante språk. Jarle Aasland

UDI fant fem feil hos Stavanger mottakssenter

Etter UDIs kontroll på Stavanger mottakssenter ble det gitt fem pålegg om retting av mangler. I fjor fikk mottakssenteret åtte pålegg, og rettet kun opp i ett av disse.