226 rogalendinger gjorde i fjor som Gjermund Viste, de fant seg et nytt trossamfunn

Trossamfunnet til Norsk Luthersk Misjonssamband, NLM, fikk 520 medlemmer i fjor. Nesten halvparten av de totalt 692 medlemmene er fra Rogaland.

Gjermund Viste fra Nærbø valgte i fjor å melde seg ut av kirken, og inn i det nye trossamfunnet til NLM.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Mange som vender ryggen til Den norske kirke, gjør som Gjermund Viste fra Nærbø, og melder seg inn i det ferske trossamfunnet til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Det er vedtaket om at homofile skal få gifte seg i kirken som får mange til å melde seg ut.

— Jeg synes det er trist at når kirken nå styrer seg selv, så gjør den det ikke i samsvar med Guds ord, sa Gjermund Viste til Aftenbladet i mai i fjor.

Må melde seg ut av Den norske kirke

Norsk Luthersk Misjonssamband, NLM, fungerte fram til 2015 utelukkende som misjonsorganisasjon, men stiftet høsten 2015 et eget trossamfunn.

Bakgrunnen er saker som homofilt ekteskap, kvinnelige prester og tolkning av Bibelen. De som melder seg inn i det nye trossamfunnet, må avslutte sitt medlemsskap i Kirken.

Det første halvåret i 2016 fikk det nye trossamfunnet 250 medlemmer.

Totalt i 2016 fikk trossamfunnet 520 nye medlemmer. Totalt antall medlemmer nå er 692.

Nær halvparten fra Rogaland

NLM opplyser at nesten halvparten av disse er fra Rogaland: 305 medlemmer.

I løpet av 2016 meldte 226 rogalendinger seg inn i trossamfunnet.

NLM har tidligere uttalt at de fikk et oppsving i innmeldinger etter Kirkemøtet i april 2016.

På Kirkemøtet vedtok et flertall at homofile i framtiden skal få gifte seg i Kirken.

Døper og konfirmerer i bedehus

Kolbjørn Bø er regionleder i NLMs region sørvest. Også han meldte seg ut av Den norske kirke i fjor, men det er ikke noe nedfelt mål at alle NLM-ere skal inn i trossamfunnet.

– Debatten om hvorvidt man skal melde seg ut av kirken er imidlertid pågående blant våre medlemmer, sier Bø.

NLMs region sørvest, som strekker seg fra Kvinesdal i sør til Eidfjord lenger nord, teller snaut 700 lag og foreninger.

– Vi har ikke et eksakt medlemstall. De 700 foreningene har fra 2 til 200 besøkende, sier Bø.

NLM legger til rette for både dåp og konfirmasjon, samt begravelser. Dette foregår stort sett i bedehus. NLM har ikke vigselsrett.

Mot den kjønnsnøytrale ekteskapsforståelse

Regionstyret sørvest i NLM drøftet våren 2016 hvordan de nå skal forholde seg til Den norske kirke.

Fra generalforsamling i Norsk Luthersk Misjonssamband (NML) i 2015. Med 548 mot 121 ble det vedtatt at Misjonssambandet oppretter et eget trossamfunn i protest mot den liberale utviklingen i den norske kirke. På bildet Julie Sirevåg (f.v.), Ragnhild Thingbø Dirdal og Silje Birkedal.

I en pressemelding fra regionleder Birger Helland het det:

«Slik situasjonen er blitt er det umulig å gå inn i noe organisert samarbeid med Dnk. Vi vil avvise deltakelse i fellesmøter (gudstjenester), og kirkelige aktiviteter der de ansvarlige står for en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse, bruker kvinnelige prester eller på annen måte lærer i strid med Skrift og bekjennelse. Det er f.eks unaturlig at våre forsamlinger og lag deltar under bispevisitas på bedehusene. Dette må også gjelde i forhold til eventuelt andre organisasjoner/kirkesamfunn som står for en teologi i strid med Skrift og bekjennelse.»

Vekst også hos Indremisjonsforbundet

Også Indremisjonsforbundets (ImFs) trossamfunn fikk en sterk medlemsvekst i fjor. 294 av trossamfunnets 749 medlemmer meldte seg inn i løpet av 2016, skriver Vårt Land.

– Jeg mener at antall innmeldte er som forventet. De fleste som meldte seg inn i fjor, kom i perioden etter Kirkemøtet og fram til sommeren, og det var ikke uventet. Det er et resultat av den uroen som har vært, ikke minst det siste året, sier generalsekretær Erik Furnes til Vårt Land.

Au pair-oppholdet var inngangsporten til Norge. Nå går sykepleierne fra Filippinene på bibelskole. Drømmen er fast jobb og opphold i Norge.

Publisert: