Næringslivet i Gjesdal med E39-krav

De frykter køkaos i lang tid fremover, men bretter opp ermene i kampen om firefelts motorvei og nye E39.

– Det finnes kun et logisk veivalg, sier ASKO-sjef Nils Giskeødegaard (i front). Næringslivet i Gjesdal vraker Jærlinja.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Dette er kravene næringslivet i Gjesdal retter til styresmaktene:

  • Firefelts motorvei fra Hove i Sandnes til næringsparken på Skurve i Gjesdal.
  • Indre trasé blir foretrukket på nye E39.

Det første punktet mener næringslivet i Gjesdal er prekært, og må på plass nå. Men i ny Nasjonal transportplan (NTP) får ikke strekningen penger fra staten før i 2024–2029. En utsettelse på de opprinnelige planene på opptil seks år. Summen strekningen får fra staten er på 1,55 milliarder, mens resten (2 milliarder) må samles inn fra den nye bomringen på Nord-Jæren.

– Vi er skuffet over hva som har blitt lagt frem i Nasjonal transportplan, sier administrerende direktør Nils Giskeødegaard i ASKO Rogaland.

Han leder en av Rogalands største bedrifter innen logistikk og transport, og server dagligvarehandelen fra Moi til Bømlo. Selskapet omsetter for fem milliarder kroner, og hver dag er 100 vogntog innom anlegget på Skurve.

– Vi flyttet hit grunnet trafikale forhold, men nå opplever vi betydelige økonomiske tap grunnet kø på E39. Våre beregninger tilsier at det beløper seg til tre millioner kroner per år, sier han.

Anniken Øgreid i Ålgård Landbrukssenter, Håkon Lund i Kongeparken, Anker Wiinberg i Norwegian Outlet, Knut Arve Ravndal i Ravndal Stålbygg, Nils Giskeødegaard i ASKO Rogaland, Knut Mjølhus i Coop Gjesdal og Einar Sørland i Norwegian Outlet.

– Totalt kaos

Giskeødegaard i ASKO Rogaland går nå sammen med Norwegian Outlet, Ravndal Stålbygg, Coop Gjesdal, Ålgård Landbrukssenter og Kongeparken for å rette søkelyset mot E39.

– Nå har vi en gylden sjanse til å fortsette arbeidet på Hove, sier CEO Einar Sørland i Norwegian Outlet.

De karakteriserer det som helt umulig å benytte seg av veien i helgerushet på E39.

– Det er totalt kaos i trafikken på Ålgård fra klokken halv tre hver dag. Det er på høy tid at noe skjer, sier daglig leder Knut Mjølhus i Coop Gjesdal.

– Gjesdal har blitt en reiselivskommune, men utfordringen med veinettet bekymrer oss, sier lekemester Håkon Lund i Kongeparken.

– Vi trenger en løsning på det, og den heter motorvei fra Sandnes til Ålgård nå, legger han til.

– Trafikkbelastningen på veien er så stor at næringslivet taper penger og miljøet blir skadet, sier daglig leder Knut Mjølhus (t.h.) i Coop Gjesdal. Fra venstre: Knut Arve Ravndal, Anniken Øgreid og Håkon Lund.
Høg-Jæren er med videre for fire felt på E39 fra Sandnes til Lyngdal

Vraker Jærlinja

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen påla Vegvesenet i mai 2015 å utrede Jærlinjen som alternativ til dagens strekning på E39 mellom Sandnes og Flekkefjord. Næringslivet i Gjesdal mener de planene kan skrinlegges.

– Det finnes kun et logisk veivalg for den videre verdiskapingen i regionen. E39 skal bidra til utvikling i næringslivet og være en motvekt til Østlandet. Dette handler om å tenke helhetlig, sier Giskeødegaard.

Samtidig er de redde for at firefelts motorvei til Ålgård blir satt i spill, grunnet debatten om trasévalg.

– Alle kjemper for sitt. Hva skjer med motorveien hit da? spør Mjøhus i Coop.

– Køen på Ålgård forsvinner ikke om man velger Jærlinja, mener Sørland i Norwegian Outlet.

– La oss si at det tar ti år å bygge ut nye E39. Indre trasé kan bygges etappevis og bli benyttet underveis. Vi skal kjøre i de årene man bygger også. Jærlinja kan ikke brukes før den står ferdig, legger Giskeødegaard til.

I planene for en motorvei til kommunen ligger det inne tunnel forbi Ålgård, uten at Coop-sjefen frykter det.

– Handelsnæringen ser behovet for å få en vei utenom sentrum, så er det vår oppgave å legge forholdene til rette for at folk svinger av, sier Mjølhus.

LES OGSÅ:

Han ser mørkt på framtiden hvis E 39 kommer herBondehøvdingen kan få ny E39 vei rett gjennom gården
Les også

Kviamarka vil ha Jærlinja

Dette er de tre korridorene som er ute på høring. Rød er indre, gul er midtre og blå er ytre trasé.

Midtre og ytre trasé kan ryke nå

Statens vegvesen har sendt planprogrammet på høring med frist til 28. april. Målet er at planprogrammet skal bli fastsatt til sommeren. Dette er det Kommunal og moderniseringsdepartementet som avgjør, på bakgrunn av Vegvesenets bearbeiding av høringsuttalelsene.

Når høringen av planprogrammet er ferdig, beslutter departementet om midtre og ytre korridor skal være med i det videre planarbeidet.

– Vegvesen har argumentert sterkt for at alle tre alternativene skal være med videre, slik at alle traseene får en full utredning. Men departementet har forbeholdt seg retten til å sile bort midtre og ytre korridor etter høringsrunden, sier planprosessleder Torun Lynnebakken i Vegvesenet.

Bakgrunnen for at midtre og ytre korridor har blitt aktuell, er at interesseorganisasjonene for de to traseene mener veiene kan ha en ekstra nytte ettersom den ligger nærmere innbyggerne i regionen.

– Vårt mål er å bygge en stamvei som binder Stavanger og Kristiansand sammen. Vi skal ikke løse lokale trafikkutfordringer midtveis på strekningen.

I tillegg mener interesseorganisasjonene at en utbygging over Jæren og Høg-Jæren av E39 kan spare veiutbygginger over matjord i fremtiden, men Vegvesenet har ikke noen planer for firefelts vei på riksvei 44, bortsett fra en kort strekning rundt Bryne, i overskuelig fremtid.

Kortere alternativ

Indre korridor har kortere avstand med mellom syv og ni kilometer enn midtre og ytre korridor mellom endepunktene i Lyngdal vest og Sandnes, og gir høyere nasjonal og regional trafikk.

– Et argument interesseorganisasjonene har brukt for ytre trasé er at man kan bygge hele veien, uten å forstyrre eksisterende trafikk. Men det kan du i stor grad på indre trasé også, sier Lynnebakken.

Fordelen med indre trasé er at man kan ta den i bruk etappevis, og dermed være samfunnsnyttig tidligere.

– Ulempen med at ytre trasé ligger fritt fra eksisterende vegnett er at man må bygge lengre strekninger før en kan sette trafikk på den.

Foreløpige beregninger gjort av Vegvesenet viser at indre trasé (25–29 mrd.) er litt billigere enn midtre trasé (26–31 mrd.), mens ytre trasé (30–35 mrd.) vil være enda litt dyrere.

LES OGSÅ:

Les også

Jærlinja på E39 - ei gåve til Solvik-Olsen

Egersunderne frir til jærbuene i saken om ny E39
Publisert: