• KrF-politikar Inge Takle Mæstad (nummer tre frå venstre) og Line Christiansen (V), vil følge nøye med på kommunens lavterskeltilbod tilbod for unge med psykiske problem. Marie von Krogh

Ber om gjennomgang av psykologtenesta

Levekårpolitikar Inge Takle Mæstad (KrF) ber om ein gjennomgang av Stavanger kommune sitt arbeid for unge som slit psykisk. Han meiner han sjølv og resten av politikarane har gløymt noko viktig.