Port­forbud for fjørfe og fugler i 17 kom­muner i Roga­land

For å hindre videre spredning av smitte til fjørfe og andre fugler i fangenskap, innfører Mattilsynet portforbud og andre tiltak i 17 kommuner i Rogaland

Høner i 17 kommuner i Rogaland får portforbud.
Publisert: Publisert:

Disse kommunene i Rogaland er definert som infisert sone. Her er det nå innført portforbud for fjørfe:

 • Kvitsøy
 • Randaberg
 • Sandnes
 • Sola
 • Stavanger
 • Klepp
 • Time
 • Gjesdal
 • Hjelmeland
 • Strand
 • Bjerkreim
 • Lund
 • Sokndal
 • Eigersund
 • Karmøy
 • Tysvær

Så langt i 2022 er det funnet mange positive prøver av høypatogen fugleinfluensa. For å hinder videre spredning innføres derfor portforbud for fugler og fjørfe i fangenskap.

I en pressemelding fra Mattilsynet heter det at alle som driver med høner/andre fugler skal registrere seg. Dette kravet gjelder nå hele tiden, uavhengig av fugleinfluensa.

De som bor i de 17 kommunen listet opp over, må forholde seg til en rekke midlertidige forebyggende tiltak.

Mattilsynet har følgende huskeliste for smittevern:

 • Pass på at færrest mulig er i kontakt med hønene dine.
 • Hold det rent og ryddig på området der dyrene oppholder seg.
 • Når du eller andre skal inn i dyreholdet ditt, bør alle ta på egne sko som kun brukes inne på området der dyrene oppholder seg (evt. skoovertrekk til engangsbruk). Skoene tas av igjen når man forlater området.
 • Det kan være lurt å benytte desinfeksjonsmidler på skoene ved inn- og utgang av dyreholdet. Mattilsynet anbefaler Virkon S® i 2 % løsning eller Virocid® i 0,5 % løsning. Pass på at desinfeksjonsløsningen byttes når den rosa fargen på desinfeksjonsmiddelet (Virkon S) er borte og minimum en gang per uke. Ved temperaturer under 10 grader må styrken på løsningen økes.
 • Husk at det som skal desinfiseres må være rent for at desinfeksjonsmiddelet skal virke.
 • Sørg for god vask og desinfeksjon av hender når du går inn i og ut av området der dyrene oppholder seg.

Reglene gjelder alle som har høner eller andre fugler i fangenskap, også de som bare har noen få hobbyhøns.

Unntak for de som har færre enn 50 høns

Bestemmelsen om portforbudet gjelder ikke for dem som:

 • har fuglene i en innhegning som har tett tak og vegger av netting, slik at de er beskyttet mot direkte og indirekte kontakt med ville fugler. Dette gjelder uavhengig av antall dyr.
 • har færre enn 50 fjørfe/andre fugler i fangenskap, og hvor
  - egg eller andre produkter fra dyrene kun benyttes i egen husholdning.
  -fuglene har tilgang til et inngjerdet uteareal på mindre enn 40 m2, med nettingtak.

Dersom du har færre enn 50 høns/fjørfe trenger du altså ikke å ha tett tak over dyra, det holder med netting. Mattilsynet anbefaler likevel tett tak, for å beskytte hønene/fuglene mot fugleinfluensa. Alt annet i forskriften gjelder.

Forbudet gjelder heller ikke brevduer som foretar øvelsesflygning i sitt nærområde.

Dersom du ønsker unntak fra forbudet under andre vilkår, må du søke Mattilsynet om dette.

Publisert: