Kjell Arne (Kjelli) Jensen er død

  • Minneord
Publisert: Publisert:

Kjell Arne (Kjelli) Jensen døde tirsdag 21. juni. Kjelli fikk kols for noen år siden og da han nylig også fikk covid, klarte ikke kroppen mer.

Kjelli lærte seg selv å spille bass. Hver fredag etter lønning, gikk turen til Fossen der han kjøpte plater. Så var det hjem og lære sangene. Slik dyrket han frem kunnskap om bassens muligheter. Han var bassist i Nurk Twins, i Smalhans, i Reidar Larsens blues band, i Vestlandsfanden og mange flere band.

Han var den beste bassisten i byen i veldig mange år, med en presisjon som ingen kunne måle seg mot. Skulle noe groove, var Kjelli mannen!

Han var utdannet maler og kombinerte dette yrket med musikken. Men han spilte også profesjonelt i mange år.

Kjelli vokste opp langt inne i Pedersgadå i et enkelt hjem med en far som var glødende kommunist. Oppveksten gjorde at han kunne kommentere politiske hendelser på en meget treffende måte. Også fordi han var godt orientert om det som skjedde i samfunnet.

Kjelli var en ganske stille person som aldri snakket seg frem. Det trengtes ikke så lenge han hadde bassen i nærheten.

Etter at han fikk kols, klarte han ikke lenger spille og etter hvert måtte han også flytte i omsorgsbolig. Men han snakket ikke om det. ikke. Å klage, var bortkastet energi.

Vi er mange som vil savne hans kommentarer og hans enkle og presise, men alltid groovy spill.

Kjell ble 73 år. Han etterlater seg to døtre og en bror. Bisettelsen finner sted onsdag 29. juni kl. 14:30 i Soma kapell.

Frode Gjerstad

Publisert: