Ola Borten Moe: – Godt kjent med at Stavanger ønsker seg sin egen medisinutdanning

Forsknings- og høyere utdanningsministeren vil ikke avsløre hvor lenge Universitetet i Stavanger (UiS) skal holdes på pinebenken i striden om medisinstudier.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Regjeringen varslet fredag at Universitetet i Tromsø (UiT) får finansiering til 15 ekstra studieplasser i medisin.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) uttaler følgende til Aftenbladet etter Tromsø-lekkasjen:

– Jeg er godt kjent med at Stavanger ønsker seg sin egen medisinutdanning. Regjeringen ønsker på sikt å utdanne en større andel av legene våre her hjemme, men hvordan vi skal gjøre det, må vi komme tilbake til.

Krever svar

Universitetet i Stavanger (UiS) ønsker å uteksaminere leger ved at medisinstudenter i utlandet, eller for så vidt et annet studiested i Norge, tar sine tre siste år i Stavanger.

Universitetene ved Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø stritter imot av hensyn til ressurser, økonomi og rekruttering.

Les også

Legemangel: UiS og SUS tror Stortinget må skjære gjennom i legestrid

Roy Steffensen (Frp) var leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra 2017 til 2021.

Roy Steffensen (Frp), som var leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra 2017 og fram til stortingsvalget, krever nå svar fra regjeringen om Stavanger.

– På et nasjonalt plan er det positivt at regjeringen kommer med flere studieplasser, men vi håper og forventer at UiS er en del av en opptrappingsplan.

– Og da mener du ikke Bergen-studenter som tar praksis i Stavanger?

– Riktig. Hvis Universitetet i Bergen (UiB) nå styrkes med flere medisinstudenter, anser jeg i praksis at UiS-planene om å uteksaminere medisinstudenter fra Ullandhaug går i vasken.

– Minsker UiS-sjansene for hver medisinstudieplass som havner et annet sted enn på Ullandhaug?

– Jeg er ikke så bekymret over plasser til UiT som hvis de hadde gått til UiB. Det beste ville jo vært om regjeringen hadde lagt fram dette samlet og ikke holdt oss på pinebenken på denne måten. I verste fall er dette en useriøs behandling av prosessen Stortinget vedtok før sommeren, der vi ba om en utredning om kapasitet på medisinutdanning i Norge, med sikte på å få på plass flere studieplasser og et mulig nytt studiested. Nå ser det ut som de velger å se bort fra det arbeidet, og ikke tar seg tid til å vente på rapporten som skal komme denne måneden, sier han til Aftenbladet.

Konfidensielle tall

Regjeringens justeringer og prioriteringer for statsbudsjettet for neste år legges fram mandag.

I november skal det også komme en kostnadsutredning om utvidet kapasitet i legeutdanningen i Norge. Tallmaterialet er foreløpig hemmelig, og det er uklart om og når utredningen vil bli offentlig. Kunnskapsdepartementet understreker at den «interdepartementale arbeidsgruppen» ikke er et offentlig utvalg, men byråkrater som jobber fram et informasjonsgrunnlag for regjeringen/politisk ledelse.

«Arbeidet gruppen gjør er unntatt offentlighet på lik linje med annet internt saksforberedende materiale embetsverket forbereder for politisk ledelse.»

Publisert: