Akademikar med skit under neglene

Han er motstandar av buplikt, kongedømet og fylkesmannsembetet. Om kort tid trer Kjell Nes inn i rolla som ny ordførar for Finnøy kommune.