• Jon Ingemundsen

– Målet deres er å legge ned nevrokirurgien