• Tor Inge Jøssang

Se møtene på nettet

I framtiden kan det bli mulig å følge kommune— styrets diskusjoner hjemmefra.