• Marit Hæreid

Langt til mobbefri skole

I Sandnes sier 245 elever at de blir mobbet en dag i uka eller oftere. Det er mer enn landsgjennom— snittet.