• Arnt Olav Klippenberg

Politiet fryktet gisselaksjon