Eksperiment i fjæra

Naust er ikke som de var. Nå planlegger Fister— bonden Peter Sigmundstad et funkisnaust uten et eneste vindu, på et nytt hyttefelt i Tønnevik.