• Det var ingenting å utsette på Zahls innsats under semesterstart ved UiS. (MMS) Vigdis Hocken

Zahl varmet opp «de flinke i klassen»