Etterlyser et norsk «hellig rom»

Konflikten om Muhammed-tegningene viser at det norske samfunnet har gått for langt i å utslette alt hellig, mener Aud Jorunn Aano.