Påstand om 3 års fengsel for narkotikasiktet politimann