Tomtestrid med superrabatt

Eiendomsutvikler Kjell Madland kan spare fem millioner kroner på tomten han trenger på Mariero, når kommunen nå eksproprierer til hans fordel.