Dokumenter forsvinner

<p> Skatterådgiver Inger-Lise Løvneseth sier det ikke er uvanlig at dokumenter forsvinner fra ligningskontorene. </p>

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Løvneseth sier at Per Gunnar Waagens tilfelle er langt fra enestående. Hun kjenner til flere saker hvor dokumenter og selvangivelser er forsvunnet ved ligningskontorene, noe som har rammet folk hardt.

– Det kan skje, og det skjer hele tiden. Dokumenter som sendes inn, kan gå tapt. Det kan forsvinne ved feillokalisering. De legges i andre mapper enn der de hører hjemme. Vi må huske på at saksbehandlere bare er mennesker og er under sterkt arbeidspress. Dette skjer mer enn vi liker å tro, sier Løvneseth, som har nesten ti år bak seg ved sentralskattekontoret, nå arbeider hun som internasjonal skatterådgiver.

Hun sier videre at det er vanlig at telefonsamtaler og møter med saksbehandlere ikke blir loggført, selv om det i prinsippet skal bli gjort. Hun er derfor ikke overrasket over at det i Per Gunnar Waagens tilfelle ikke er registrert møter og telefonoppringninger til Stavanger ligningskontor.

– For meg virker denne saken nesten ubegripelig og vitner om et vrangt og firkantet system. Waagen er offer for flere feil som er begått. Det er imidlertid opp til den enkelte saksbehandler hvordan han forholder seg til feil som blir gjort. Noen legger mye prestisje i dette og nekter for feil, mens andre er løsningsorienterte og vil ordne opp, sier hun og legger til:

– Når dokumenter kommer bort, er vanlig praksis at skatteyter skal sannsynliggjøre at dokumentene faktisk er levert. Av erfaring vet jeg at en datert kopi av dokumentene anses å være tilstrekkelig, sier hun.

Publisert: