• Jan Tore Glenjen

Norske kirkegårder har naturen som forbilde

Europeiske kirkegårder er svært forskjellige. Men de som vedlikeholder dem, vil gjerne lære av hverandre.