Kolumbus får billett-kjeft

Rogaland Revisjon har flere kritiske merknader til innføringen av elektronisk billettering i kollektivtrafikken i fylket. Kolumbus tar rapporten til etterretning.