Vi bryter stadig mobilforbudet

Vi gir fortsatt blaffen i forbudet mot mobilbruk i bil.