• Thomas Fosse

Klages inn for forbrukerombudet

Forbrukerrådet klager 22 boligprospekter inn for forbrukerombudet. Rådet mener de innklagede eiendomsmeglerne bryter bransjenormen for opplysninger om riktig pris.