- Rør ikkje skulen vår!

Ungdomsskuleelevane på Høle vil ikkje gje frå seg skulen utan kamp. Dei er redde andre ungdoms— tilbod vil forsvinna frå bygda dersom ungdomsskulen blir lagd ned.