Førebels ro om løypene i Ryfylke

I Sirdal stridest ein om kven som skal betala for løypekjøring, og somme grunneigarar vil ikkje ha maskinelle løyper over sine eigedommar. Denne løype-ufreden har så langt ikkje nådd vintersportstadene i indre Ryfylke.