• Cornelius Munkvik

Flere tusen liter diesel kan ha lekket ut

Det lekker store mengder diesel fra en tank i fabrikken til TKS AS på Kverneland. Dieselen renner ut i en bekk 100 meter ovenfor Frøylandsvatnet, og videre ned i vatnet.