Ber foreldra vurdera Høyland og Vigre

Hå formannskap vil be foreldra vera med å vurdera korleis Vigre skule kan utviklast som barnehage. Fleirtalet på fem røysta for forslaget frå Magnus G. Vold (KrF).