• Simon Øverås

Badedammen på levekårs-bunnen

Kritikken var stor og bekymringene mange før Badedammen-utbyggingen. Nå viser en omfattende undersøkelse at området har Stavangers dårligste levekår.