Aftenbladet forsinket

Enkelte abonnenter må dessverre vente på lørdagsavisen.