• Kjell Arvid Berge

Vil lage spikersuppe på Forus

Gjennomgangstrafikken på Forus vil bli strupet kraftig. Gående skal i framtiden få se at det utvikler seg en by — med park, rislende vann og færre biler i kjernen.