Grønt lys for distriktpsykiatrisk nybygg

Nå skal også Stavanger få sitt DPS i en egen institusjon utenom sykehuset. Hvor i byen, er ennå ikke avklart.