Nyere boligstrøk er også vernet

Boliger fra de siste 50 årene blir nå vurdert for vern. Noen områder er allerede vernet.