Kjølig hyttesalg på Sørlandet

Utbudet av hytter i strandsonen på Sørlandet er større enn på lenge.