• Hans Tore Frydnes er utnevnt til direktør for divisjonen for medisinsk service ved SUS.

Her er de nye SUS-direktørene