• Thomas Førde

Kampklar ordfører i Haugesund

Alt som har skjedd av saksbehandling, forberedelser og vedtak i Terra-saken i Haugesund skal gjennomgås. Kontrollutvalget får ansvaret for dette.