Momsrefusjon vil tette sprekk for konserthuset

Alt tyder på at budsjettet for nytt konserthus i Stavanger sprekker. Men momsrefusjon fra staten på rundt 200 millioner kroner vil tette hele eller deler av sprekken.