Nøkken bor ved Dalsnuten

Du skal være temmelig tøff for å bade i Revholstjern søndag ettermiddag.