• Åsmund Ådnøy

Fortsatt naboskepsis til steinplaner

Planen om kun 15-20 års masseuttak og deretter grønt bydelssenter, får lunken mottakelse hos beboere på Sviland.