Rosenberg jubler for Hagen

Frp-formann Carl I. Hagen ble godt mottatt da han i går besøkteRosenberg. Han lovte ikke å endre permitteringsreglene, noe ledelseog ansatte var glade for.