- Mange som vil inn i vindparken

Lyse Energi kan drive en vindpark på Høg-Jæren mest effektivt,hevder selskapet. Men Lyse vil ikke forhaste seg — og kommer ikkenødvendigvis først til mølla.