Helse Stavanger drøfter sykehusdrift i Eigersund

Sentralsjukehuset i Rogaland, avdeling Eigersund Sjukehus, kan bli såkalt nærsykehus dersom Helse Stavanger og Helse Vest vil legge noe om på driften.