Hagen: - Simonsen mangler dømmekraft

Jan Simonsen mangler dessverre dømmekraft, sa Frp-formann Carl I.Hagen da han i Oslo tingrett torsdag forklarte seg i injuriesakensom Simonsen har anlagt mot ham.