Staten nekter omstridt vei ved Ogna

Statens landbruksforvaltning (SLF) sier nei til omstridt skogsvei både Hå kommune og fylkeslandbruksstyret i Rogaland har godkjent.