- Spar istidshistorien i Årdal

HJELMELAND: Norstone i Årdal planlegger seks nye sandtak. I en uttalelse til konsekvensutredningen framholder Fylkesmannen i Rogaland at uttakene vil føre til at en del av det historiske arkivet over siste istid blir borte.