Førsteklassinger må ta rutebuss

I Granneslia vil de ha skolebussen tilbake. En full rutebuss er ikke god nok løsning for førsteklassinger, eller elever for øvrig, mener foreldre.