Fritidsuke i neste uke

Neste uke, 13.— 17. januar, arrangerer Kulturkontoret fritidsuke. Tilbudet er spesielt rettet mot mennesker med psykiske lidelser. Et nyopprettet prosjekt med Øyvind Lindland i spissen, arbeider med dette.