Flere ledige, færre nye jobber

I desember var 6940 personer, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken, registrert som helt ledige i Rogaland. Prosentvis er det på nivå med landsgjennomsnittet. Samtidig synker tilgangen på nye jobber dramatisk.