- Trenger flere hender, ikke busser

Tillitsvalgte reagerer på at levekårspolitiker Odd Kristian Reme (Ap) vil kjøpe busser til byens sykehjem.