• Fredrik Refvem

Konkurransetilsynet hos Nortura og Jærkylling

Konkurransetilsynet mistenker ulovlig samarbeide i fjørfebransjen og gjennomfører bevisssikring hos nabobedriftene Nortura og Jærkylling i Kviamarka i Hå.