Så ansiktet på to av ranerne

På fem meters hold så han ranerne gå inn i Handelens Hus utenmaskering. Mannen kan være politiets hovedvitne i saken.