Våpenlager kan være utgangspunkt

Det tidligere våpenlageret til Luftforsvaret i Ølbergskogen må ha vært et godt utgangspunkt for ranerne av Norsk Kontantservice.